Zeker op reis

Puur Azië is aangesloten bij de VvKR, het GGTO en het Calamiteitenfonds. Zo kunnen wij u financiële zekerheden bieden en hoeft u zich geen zorgen te maken op reis.

  • De VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties) komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.
  • Het GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators) garandeert reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgen indien de touroperator in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens de reis. U betaalt hiervoor een bijdrage van € 15,- per boeking. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Voor de volledige garantieregeling verwijzen wij u naar de website van het GGTO.
  • Puur Azië (KvK 63283360) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de, op deze internetsite, gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. U betaalt hiervoor een bijdrage van € 2,50 per boeking. Voor de volledige garantieregeling verwijzen wij u naar de website van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
    • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit* niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
    • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit* de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

*Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Vraag vrijblijvend een reisvoorstel aan

wij nemen graag de tijd voor u